ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Điều khoản dịch vụ

Các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”) là thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Quyyoga.com. (“Quý Yoga”, ”QUYYOGA”, “chúng tôi”) liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn tại www.quyyoga.com, bao gồm bất kỳ chương trình phần mềm có thể tải xuống nào mà bạn đang truy cập hoặc cài đặt trên thiết bị hoặc máy tính cá nhân của mình và các dịch vụ có sẵn thông qua chương trình phần mềm đó (gọi chung là “Dịch vụ”).

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ CỔNG DỊCH VỤ NÀO, BẠN ĐỒNG Ý VÀ TUÂN THỦ TẤT CẢ NỘI DUNG CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho người ủy quyền của mình, bạn tuyên bố rằng bạn được ủy quyền để chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho người ủy quyền của mình.


Mô tả Dịch Vụ

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp là một mạng xã hội thể dục. Người dùng Dịch vụ có thể đăng nhập vào các hoạt động thể dục của họ; xem, bình luận và thích các hoạt động của những người dùng khác; và nhận phân tích và thông tin chi tiết từ Dịch vụ về tiến trình sử dụng của họ. Người dùng cũng có thể tải xuống tài liệu đào tạo từ những người dùng và huấn luyện viên khác, một số tài liệu được cung cấp với một khoản phí.


Điều kiện tham gia

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ thông tin hồ sơ nào bạn gửi là đúng sự thật và chính xác và bạn từ 18 tuổi trở lên, hoàn toàn có thể và đủ năng lực để tham gia và tuân theo các Điều khoản này. Dịch vụ không dành cho những người dưới 18 tuổi. Việc sử dụng Dịch vụ sẽ vô hiệu nếu bị phát hiện vi phạm điều kiện.


Tài khoản

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải tạo một tài khoản. Khi đăng ký tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật kịp thời những thông tin này để luôn cập nhật. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản và việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra thông qua tài khoản của mình. Để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị sử dụng trái phép, không cung cấp tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai khác. Vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác bằng cách gửi email đến contact@quyyoga.com.


Nội dung Người dùng

Liên quan đến việc đăng ký tài khoản QUYYOGA, người dùng có thể tải ảnh hoặc các tài liệu hoặc thông tin khác lên Dịch vụ (“Nội dung Người dùng”). Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải Nội dung Người dùng lên Dịch vụ trừ khi bạn đã tự tạo nội dung đó hoặc bạn được chủ sở hữu bản quyền cho phép làm như vậy.

Thông tin liên lạc trong các khu vực trò chuyện, diễn đàn, bảng thông báo, cộng đồng, nhóm hoặc các khu vực chung hoặc công cộng khác của Dịch vụ không phải là thông tin liên lạc riêng tư. Bạn nên thận trọng khi gửi bất kỳ Nội dung Người dùng nào có chứa thông tin cá nhân của bạn đến khu vực chung hoặc khu vực chung của Dịch vụ.

Đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn tải lên Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi và các công ty con, chi nhánh và đơn vị kế thừa của chúng tôi: (a) toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, trả đầy đủ, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, có thể chuyển nhượng và hoàn toàn có thể cấp phép lại quyền sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, phân phối, trình diễn công khai và hiển thị công khai Nội dung Người dùng đó trên toàn thế giới trên bất kỳ phương tiện nào liên quan đến Dịch vụ và hoạt động kinh doanh của QUYYOGA, bao gồm nhưng không giới hạn đối với quảng bá Dịch vụ; và (b) quyền sử dụng tên mà bạn gửi liên quan đến Nội dung Người dùng của bạn, nếu chúng tôi chọn. Bạn giữ tất cả các quyền trong Nội dung Người dùng của mình, tuân theo các quyền được cấp cho QUYYOGA trong các Điều khoản này. Bạn có thể sửa đổi hoặc xóa Nội dung Người dùng của mình thông qua Tài khoản QUYYOGA hoặc bằng cách chấm dứt Tài khoản QUYYOGA của bạn, nhưng theo Chính sách quyền riêng tư của QUYYOGA, QUYYOGA có thể giữ lại trong hệ thống của mình và sử dụng dữ liệu nhận dạng phi cá nhân có nguồn gốc từ bạn.

Bạn đồng ý không tải lên Dịch vụ hoặc đăng, truyền, phân phối hoặc phổ biến thông qua Dịch vụ bất kỳ tài liệu nào: (i) sai, gây hiểu lầm, bất hợp pháp, tục tĩu, khiếm nhã, dâm ô, khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ, đe dọa, quấy rối , đáng ghét, viêm nhiễm, lạm dụng, lạm dụng, viêm nhiễm; (ii) khuyến khích hành vi bị coi là vi phạm hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự; (iii) vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền nào của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm quyền công khai hoặc quyền riêng tư; (iv) chứa dữ liệu bị hỏng hoặc bất kỳ tệp nào có hại, gây gián đoạn hoặc phá hoại; (v) quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh với các sản phẩm và dịch vụ của QUYYOGA hoặc đối tác của QUYYOGA, theo quyết định riêng của QUYYOGA; hoặc (vi) theo phán quyết duy nhất của QUYYOGA là phản đối, hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng hoặc hưởng bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc có thể khiến QUYYOGA, các chi nhánh hoặc người dùng bị tổn hại hoặc chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào.

Mặc dù QUYYOGA không có nghĩa vụ phải sàng lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung Người dùng nào, QUYYOGA bảo lưu quyền và có toàn quyền quyết định xóa, sàng lọc, chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng xúc phạm, khiếm nhã, phản cảm hoặc không chính xác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bao gồm mọi mất mát hoặc thiệt hại đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn.


Nội dung được cấp phép

Nội dung trên Dịch vụ, bao gồm Nội dung người dùng và Nội dung trả phí do người dùng khác cung cấp, đã được cấp phép cho QUYYOGA theo các thỏa thuận cấp phép khác nhau giữa QUYYOGA và những cá nhân hoặc tổ chức sở hữu quyền đối với nội dung đó ("Nội dung được cấp phép"). Nội dung được cấp phép được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

Nội dung được Cấp phép chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nội dung được Cấp phép không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị về thể dục chuyên nghiệp hoặc y tế. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ thể dục hoặc sức khỏe có trình độ khác nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chế độ thể dục hoặc tình trạng y tế. Đừng bỏ qua lời khuyên chuyên nghiệp vì những điều bạn đã nghe, xem, hoặc đọc khi sử dụng Dịch vụ.

Mọi ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, đề nghị hoặc thông tin khác cấu thành một phần của Nội dung được cấp phép được thể hiện hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ là của các tác giả hoặc nhà sản xuất tương ứng chứ không phải của QUYYOGA hoặc giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý của QUYYOGA , đại diện, đối tác hoặc chi nhánh. Trong mọi trường hợp, QUYYOGA hoặc giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, đại diện, đối tác hoặc chi nhánh của QUYYOGA sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn dựa vào bất kỳ thông tin nào có được thông qua Dịch vụ. 


Vi phạm bản quyền

QUYYOGA tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn làm như vậy. Chính sách của QUYYOGA là chấm dứt đặc quyền truy cập của những người liên tục vi phạm quyền bản quyền của người khác. Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã được đăng trên Dịch vụ theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với đại lý bản quyền của QUYYOGA theo địa chỉ email: info@quyyoga.com và cung cấp thông tin sau: (a) chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cho là vi phạm; (b) mô tả về tác phẩm được bảo vệ bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm; (c) vị trí trên Dịch vụ của tài liệu mà bạn cho là vi phạm; (d) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; (e) tuyên bố của bạn về việc bạn có thiện chí tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và (f) tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền. Bằng cách gửi thông báo vi phạm bản quyền, bạn thừa nhận và đồng ý rằng QUYYOGA hoặc đại lý bản quyền của QUYYOGA có thể chuyển tiếp thông tin bạn cung cấp trong thông báo này đến người đã tải lên tài liệu bị cáo buộc vi phạm.


Quyền sở hữu; Nhãn hiệu

Chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và các nhà cung cấp và người cấp phép của chúng tôi sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, trong và đối với Dịch vụ. Ngoại trừ những quyền được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này, không có quyền nào khác được cấp, dù rõ ràng hay ngụ ý, cho bạn.

QUYYOGA là thương hiệu của QUYYOGA.COM. Các sản phẩm, thương hiệu, tên công ty và biểu tượng khác được sử dụng trên Dịch vụ là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào xuất hiện trên Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu đều bị nghiêm cấm.


Phí đăng ký

Một số nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ có sẵn cho bạn với một khoản phí (“Nội dung trả phí”). QUYYOGA sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba (“Bộ xử lý thanh toán”) để liên kết tài khoản thẻ tín dụng của bạn với Dịch vụ. Việc xử lý các khoản thanh toán hoặc tín dụng, nếu có, liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ tuân theo các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật của Bên xử lý thanh toán và nhà phát hành thẻ tín dụng của bạn ngoài các Điều khoản này. QUYYOGA không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào của Bên xử lý thanh toán. Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, QUYYOGA sẽ có được một số chi tiết giao dịch nhất định mà QUYYOGA sẽ chỉ sử dụng theo Chính sách bảo mật của mình.


Truy cập; Các sửa đổi đối với Dịch vụ

QUYYOGA không cung cấp cho bạn thiết bị để sử dụng Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phí do bên thứ ba tính để truy cập và sử dụng Dịch vụ (ví dụ: phí của ISP hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động).

QUYYOGA có quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, tất cả hoặc một phần của Dịch vụ mà không cần thông báo. QUYYOGA sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.


Không có hỗ trợ

Trừ khi được QUYYOGA đồng ý bằng văn bản, QUYYOGA không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho Dịch vụ.


Riêng tư

QUYYOGA thu thập thông tin đăng ký và các thông tin khác về bạn thông qua Dịch vụ. Việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin này được mô tả trong Chính sách Bảo mật của QUYYOGA, được kết hợp với các Điều khoản này và có sẵn tại http://quyyoga.com/privacy.


Phản hồi

Nếu bạn cung cấp phản hồi cho QUYYOGA về Dịch vụ (“Phản hồi”), bạn xác nhận rằng Phản hồi không phải là bí mật và bạn cho phép QUYYOGA sử dụng Phản hồi đó mà không bị hạn chế và không phải trả tiền cho bạn. Theo đó, bạn cấp cho QUYYOGA quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, trả đầy đủ, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, có thể chuyển nhượng và hoàn toàn có thể cấp phép để sử dụng Phản hồi theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào.


Các thay đổi đối với các điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian. Nếu chúng tôi sửa đổi các Điều khoản này, chúng tôi sẽ cho biết rằng chúng tôi đã làm như vậy trên trang web QUYYOGA tại http://www.alomoves.com/terms hoặc thông báo cho bạn. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản này thường xuyên. Việc sử dụng Dịch vụ sau ngày sửa đổi có hiệu lực cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ Điều khoản sửa đổi nào.


Chấm dứt

Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào bằng cách chấm dứt tài khoản và xóa bất kỳ phần mềm QUYYOGA nào khỏi thiết bị hoặc máy tính cá nhân của bạn. Việc chấm dứt tài khoản của bạn là quyền và biện pháp khắc phục duy nhất của bạn đối với bất kỳ tranh chấp nào với QUYYOGA về Dịch vụ hoặc các Điều khoản này. QUYYOGA có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Nếu QUYYOGA nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này, QUYYOGA cũng có thể tìm kiếm bất kỳ biện pháp pháp lý hiện có nào khác. Quyền của bạn theo các Điều khoản này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn không tuân thủ bất kỳ Điều khoản nào trong số này. Sau khi chấm dứt, bạn phải hủy hoặc xóa bất kỳ bản sao nào của phần mềm QUYYOGA mà bạn sở hữu.

Bạn vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, ngay cả sau khi bạn đã ngừng sử dụng Dịch vụ. QUYYOGA hay bất kỳ nhà cấp phép, nhà cung cấp hoặc nhà xuất bản nào của QUYYOGA đều không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn thất nào do việc chấm dứt Dịch vụ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ.


Tư cách thành viên của QUYYOGA

Bạn có thể trở thành Thành viên của QUYYOGA bằng cách đăng ký trả phí hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm để có quyền truy cập không giới hạn vào "chương trình đào tạo" của chúng tôi. Chương trình đào tạo là chương trình video trực tuyến mà chúng tôi cung cấp như một phần của Tư cách thành viên QUYYOGA.


Thanh toán định kỳ

Phí thành viên sẽ được lập hóa đơn vào đầu phần thanh toán của tư cách thành viên của bạn và mỗi tháng hoặc quý hoặc năm sau đó trừ khi và cho đến khi bạn hủy bỏ tư cách thành viên của mình. Chúng tôi tự động lập hóa đơn cho phương thức thanh toán của bạn mỗi tháng vào ngày dương lịch tương ứng với ngày bắt đầu tư cách thành viên trả phí của bạn. Chúng tôi có quyền thay đổi thời gian thanh toán của mình, đặc biệt, nếu phương thức thanh toán của bạn chưa được tính phí thành công.


Không hoàn lại tiền

Các khoản thanh toán không được hoàn lại và không có tín dụng cho các khoảng thời gian đã sử dụng một phần. Tuy nhiên, sau khi hủy, bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào Tư cách thành viên QUYYOGA của mình cho đến khi kết thúc thời hạn thanh toán hiện tại của bạn.


Hủy bỏ

Bạn có thể hủy Tư cách thành viên QUYYOGA của mình bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Để hủy đăng ký định kỳ của bạn, vui lòng truy cập cài đặt thành viên của bạn tại http://quyyoga.com/settings/membership. Sau khi hủy, bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả các Kế hoạch đào tạo mà bạn đã đăng ký trong thời gian thành viên của mình vào cuối thời hạn thanh toán của bạn. Nếu bạn chọn đăng ký trở lại làm thành viên, ngày thanh toán của bạn sẽ cập nhật vào ngày bạn đã thanh toán.


Nội dung của bên thứ ba

Chúng tôi có thể gửi email hoặc cung cấp cho bạn phiếu giảm giá, ưu đãi và các ưu đãi đặc biệt khác từ các bên thứ ba (gọi chung là “Khuyến mại”). Alo Moves không chịu trách nhiệm về việc đổi trả, lỗi, thiếu sót hoặc hết hạn của Khuyến mãi. Tất cả các Chương trình khuyến mãi là một phần của Dịch vụ có thể thay đổi mà không cần thông báo và chúng tôi không kiểm soát tính hợp pháp của chúng hoặc khả năng của bất kỳ người bán nào để hoàn thành Chương trình khuyến mãi (bao gồm cả việc bán theo ưu đãi).

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang Web và nội dung của bên thứ ba ("Nội dung của bên thứ ba") như một dịch vụ cho những người quan tâm đến thông tin này. Chúng tôi không giám sát, xác nhận hoặc thông qua hoặc có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc xem xét bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào và không thể đảm bảo về tính chính xác hoặc đầy đủ của Nội dung đó.

Ngoài ra, nếu bạn nhấp vào một liên kết hoặc điều hướng khỏi Dịch vụ, xin lưu ý rằng các Điều khoản này sẽ không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu, của bất kỳ nhà cung cấp Nội dung bên thứ ba nào mà bạn điều hướng đến từ Dịch vụ. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng Nội dung của bên thứ ba.

Dịch vụ có thể chứa các quảng cáo và khuyến mãi từ các bên thứ ba. Các giao dịch kinh doanh của bạn hoặc thư từ với, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo không phải chúng tôi và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến các giao dịch đó, chỉ là giữa bạn và bên thứ ba đó.


Trách nhiệm pháp lý

Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, QUYYOGA sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web, theo bất kỳ chương trình hoặc lớp học nào và / hoặc thông tin có trong trong đó.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có khả năng thực hiện các bài tập thường xuyên được cung cấp bởi bất kỳ chương trình hoặc lớp học trực tuyến nào mà bạn theo dõi và / hoặc lớp học hoặc sự kiện mà bạn tham dự cùng chúng tôi.

Trong mọi trường hợp, QUYYOGA sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ các tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc việc gián đoạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào, cho dù việc gián đoạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt đó là chính đáng hay không, do sơ suất hay cố ý, vô tình hoặc người quảng cáo.


Bồi thường

Với tư cách là người sử dụng trang web này, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào mà chúng tôi phải chịu phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản Sử dụng này. Bạn cũng sẽ bồi thường cho chúng tôi bất kỳ khiếu nại nào rằng thông tin hoặc tài liệu mà bạn gửi, đăng lên hoặc truyền qua Trang web là vi phạm bất kỳ luật nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.


Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Đối với nội dung có sẵn trên trang web, QUYYOGA cũng như bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của nó không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả bảo đảm về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào về tính chính xác, đầy đủ , hoặc tính hữu ích của bất kỳ thông tin, thiết bị, sản phẩm hoặc quy trình nào được tiết lộ, hoặc tuyên bố rằng việc sử dụng thông tin đó sẽ không vi phạm quyền sở hữu tư nhân.


Tuyên bố từ chối trách nhiệm chứng thực

Việc tham chiếu ở đây về bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ thương mại cụ thể nào theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất hoặc cách khác, không nhất thiết phải cấu thành hoặc ngụ ý sự chứng thực, khuyến nghị hoặc ủng hộ của QUYYOGA. Quan điểm và ý kiến của các tác giả được trình bày ở đây không nhất thiết phải nêu rõ hoặc phản ánh quan điểm của QUYYOGA, và sẽ không được sử dụng cho mục đích quảng cáo hoặc chứng thực sản phẩm.


Luật chi phối

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Hà Lan và bạn tuân theo quyền tài phán duy nhất của Tòa án Hà Lan. Điều này sẽ không ngăn cản QUYYOGA theo đuổi khiếu nại do vi phạm hợp đồng, vi phạm bản quyền hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện này ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác trên toàn thế giới.


Những hạn chế

Mặc dù QUYYOGA sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để duy trì trang web này luôn chính xác và cập nhật, nó có thể chứa một số lỗi kỹ thuật hoặc khác, sự không chính xác hoặc lỗi đánh máy. QUYYOGA không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ sai lầm hoặc thiếu sót nào trên trang web này.


Các thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước 30 ngày nếu những thay đổi này áp dụng cho bạn.