CÁC TƯ THẾ NGỒI

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Trong lớp học này, chúng ta sẽ làm quen với các tư thế ngồi cơ bản trong yoga theo trường phái Yin Yoga.
Phương pháp luyện tập Yin Yoga giúp bạn thư giản sâu, tăng sức mạnh cho cơ bắp.

Thời lượng

  • 0:40

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga