NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Lớp học này sẽ giúp bạn ôn lại tất cả những tư thế đã học trong những buổi tập trước, cùng với một vài tư thế yoga mới. Bạn sẽ hiểu được cách kết hợp hơi thở, các tư thể thành một chuỗi chuyển động nhịp nhàng và liên tục. Cơ thể và tinh thần của bạn sẽ được khai phóng để đón nhận những nguồn năng lượng tích cực. Nếu bạn cảm thấy bài tập quá sức, bạn có thể ngừng lại, nghỉ ngơi và sau đó tiếp tục thực hiện; hoặc thực hiện vào ngày hôm sau. Bạn có thể thực hiện lập lại bài tập này.

Thời lượng

  • 01:02

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga