HƠI THỞ VÀ CHUYỂN ĐỘNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Trong lớp học này, bạn sẽ học được cách chuyển sự tập trung vào hơi thở và cơ thể trong quá trình luyện tập.
Bạn sẽ được thực hành kỹ thuật thở cơ bản, làm nóng bản thân, và cách kết nối hơi thở với từng chuyển động của cơ thể.

Thời lượng

  • 0:30

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga