CHUYỂN ĐỘNG NỀN TẢNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Trong lớp học này, bạn sẽ học được cách thực hiện chính xác những tư thế yoga cơ bản. Đây là những tư thế được dùng phổ biến trong tất cả các cấp độ luyện tập yoga.
Bạn có thể lập lại bài tập này vài lần trong tuần để từ từ xây dựng sức mạnh, và sự dẽo dai cho cơ thể.
Lưu ý, bạn có thể bỏ qua việc thực hiện một vài tư thế nếu cảm thấy quá sức.

Thời lượng

  • 0:30

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga