CHÀO MẶT TRỜI

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Chúng ta sẽ kết hợp những kĩ thuật thở và động tác yoga đã học ở các lớp trước vào chuỗi động tác Chào Mặt Trời A ( Sun Salutation A ).
Các tư thế luyện tập sẽ tập trung tăng sức mạnh cho các nhóm cơ quan trọng, và giúp bạn luân chuyển nguồn năng lượng trong hệ thống cơ thể.
Lưu ý:
Nếu bạn cảm thấy quá sức, bạn có thể ngừng lại cho đến khi cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu tiếp nhé.

Thời lượng

  • 0:30

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga