CÁC TƯ THẾ ĐỨNG YOGA CƠ BẢN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Trong lớp học này, chúng ta sẽ làm quen với các tư thế đứng cơ bản trong yoga.
Các tư thế chiến binh trong chuỗi tư thế đứng sẽ giúp bạn rèn luyện sự thăng bằng, và cảm thấy tự tin hơn.

Thời lượng

  • 0:30

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga