CHƯƠNG TRÌNH: YIN-YANG YOGA

TRÁI VÀ PHẢI

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Những chuyển động yoga ở hai bên: trái và phải, giúp cho cơ thể của bạn trở nên linh hoạt và thăng bằng. Bạn sẽ tìm được điểm thăng bằng cho cơ thể của mình và trở nên vững vàng hơn trong mỗi bước đi.

Thời lượng

  • 0:27

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Trung cấp

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga