CHƯƠNG TRÌNH: YIN-YANG YOGA

MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Duy trì sự cân bằng giữa nguồng năng lượng mặt trời (Yang) và mặt trăng (Yin) trong cơ thể. Bài này tập đồng thời xây dựng sức mạnh cho vai, cổ, lưng

Thời lượng

  • 0:23

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Trung cấp

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga