CHƯƠNG TRÌNH: YIN-YANG YOGA

ĐẾN VÀ ĐI

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Chào đón những điều tích cực và buông bỏ những chuyện không vui. Bài tập này sẽ giúp bạn giữ cho cơ thể và tâm trí ở trong trạng thái cân bằng và bình an.

Thời lượng

  • 0:25

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Trung cấp
  • Nâng cao

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga