CHƯƠNG TRÌNH: XUÔI THEO DÒNG CHẢY

XUÔI THEO DÒNG CHẢY

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Nền tảng cho một mối quan hệ bền vững là sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại tình yêu thương. Trong bài tập này, bạn sẽ được thực hiện những chuyển động yoga đẩy và kéo, mở và đóng. Những động tác này giúp cho cơ thể và não bộ của bạn được xoa dịu và dễ dàng kết nối đến việc cho đi và nhận lại tình yêu thương.

Thời lượng

  • 0:14

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga