CHƯƠNG TRÌNH: XUÔI THEO DÒNG CHẢY

VŨ ĐIỆU CỦA LỬA

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Mạnh mẽ và tự tin từ bên trong cùng những chuyển động linh hoạt trong bài tập Vũ Điệu Của Lửa. Trong bài tập này, cơ thể của bạn sẽ được chuyển động tự do như những ngọn lửa, đầy mạnh mẽ và tự tin.

Thời lượng

  • 0:13

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga