CHƯƠNG TRÌNH: XUÔI THEO DÒNG CHẢY

SỰ DỊU DÀNG CỦA GIÓ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Đặt cơ thể vào trạng thái tĩnh lặng. Cảm nhận cơ thể giống như một cái cây đang chuyển động nhịp nhàng theo từng làn gió. Bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên, thư giãn và nhẹ nhàng trong tâm hồn của mình.

Thời lượng

  • 0:14

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga