BUỔI SÁNG TỈNH TÁO

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Bài tập yoga này sẽ tác động đến toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể. Kích hoạt cơ thể và giúp tinh thần thoải mái để bắt đầu ngày mới tuyệt vời.

Thời lượng

  • 0:25

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Trung cấp

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga