THỰC HÀNH KỸ THUẬT THỞ 4 7 8

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Kỹ thuật thở 4 7 8 giúp mang lại nhiều lời ích cho bạn về mặt thể chất và tinh thần:
- Dễ dàng đi vào giấc ngủ
- Giúp ngủ ngon và sâu hơn
- Hỗ trợ quá trình tiêu hóa
Thời điểm và không gian luyện tập:
- Thực hiện trước và sau khi luyện tập yoga
- Thực hiện trước khi ngủ hoặc khi đang khó ngủ để dễ dàng ngủ ngon hơn

Thời lượng

  • 0:06

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga