THỰC HÀNH KỸ THUẬT QUAN SÁT HƠI THỞ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập quan sát nhịp thở và chuyển sự tập trung vào hơi thở. Bạn sẽ hiểu được chiều chuyển động của hơi thở trong cơ thể mình, và dễ dàng áp dụng kĩ thuật quan sát hơi thở vào các bài luyện tập thở nâng cao

Thời lượng

  • 0:06

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga