KỸ THUẬT THỞ SƯ TỬ – SIMHASANA PRANAYAMA

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Kĩ thuật thở Sư Tử - Simhasana Pranayama sẽ giúp bạn tăng lưu lượng máu và năng lượng vào mặt, có tác dụng tiếp thêm sinh lực và đồng thời làm mềm da. Đây là một kĩ thuật thở tuyệt vời giúp mang lại sự tự tin cho bạn trước những sự kiện quan trọng như trình bày trước đám đông.

Thời lượng

  • 0:01

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga