KỸ THUẬT THỞ BA PHẦN – DIRGA PRANAYAMA

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Kĩ thuật thở ba phần sẽ đưa không khi đi qua khu vực chính của cơ thể. Việc luyện tập thường xuyên kĩ thuật thở này sẽ giúp bạn xây dựng thói quen thở khỏe mạnh. Đồng thời, bạn có thể áp dụng kĩ thuật thở ba phần vào trong các bài tập yoga. Bạn có thể thực hiện bài tập này vào lúc bắt đầu hoặc kết thúc bài tập yoga.

Thời lượng

  • 0:01

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga