KỸ THUẬT THỞ 4 7 8

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Kỹ thuật thở 4 7 8 tác động và kích thích hệ thần kinh đối giao cảm. Đây là hệ thần kinh phụ trách cho việc tiêu hóa và nghĩ ngơi. Thực hành kỹ thuật thở 4 7 8 trước khi đi ngủ sẽ giúp cho bạn dễ dàng có giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Thời lượng

  • 0:01

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga