KỸ THUẬT QUAN SÁT HƠI THỞ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Thiết lập mối quan hệ với hơi thở là bước đầu tiên trong quá trình luyện tập thở. Việc quan sát hơi thở một cách chú tâm sẽ giúp bạn tăng cường sự tập trung, và kiểm soát được hơi thở của mình.
Khi bạn nhận thức được nhịp thở và sự tương quan của nó với tình trạng thể chất, tinh thần, hay cảm xúc; bạn sẽ dễ dàng điều khiển hơi thở của mình để thư giãn hệ thần kinh, giảm căng thẳng và kết hợp hơi thở vào luyện tập yoga và thiền.

Thời lượng

  • 0:02

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga