THÚC ĐẨY NĂNG LƯỢNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Lớp học yoga này giúp bạn thúc đẩy năng lượng tích cực để giữ cho tinh thần luôn minh mẫn và cơ thể được khỏe mạnh. Một vài động tác yoga tuyệt vời trong lớp học này: tam giác đảo ngược (Triangle), Một nữa vầng trăng (Half-Moon), Chó ba chân (Three Legged Dog), Ngồi xổm một bên (Yogi Swat).

Thời lượng

  • 0:33

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Trung cấp

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga