TÂM TRÍ VỮNG VÀNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Lớp học này giúp bạn kéo giãn các nhóm cơ hông, đùi và lưng. Bạn sẽ xây dựng được một tâm trí cân bằng và vững vàng trong quá trình luyện tập. Một vài động tác Yoga chính: Trang Lưỡi Liềm Cao (Crescent High Lunge), Xương Rồng (Cactus), Con Rồng (Dragon), Duỗi chân gập người (Sitting Forward Fold).

Thời lượng

  • 0:22

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Trung cấp

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga