MẠNH MẼ VÀ THĂNG BẰNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Sự mãnh mẽ và thăng bằng trong thể chất sẽ dẫn tới sự mạnh mẽ và cân bằng trong tinh thần. Lớp học Yoga này giúp bạn có được cơ thể được mạnh mẽ và thăng bằng cùng chuỗi động tác Chiến Binh trong Yoga: chiến binh 2 (Warrior 2), chiến binh đảo ngược (Reverse Warrior), mở rộng người sang một bên (Extended Side Angle), Một nữa vầng trăng (Half-moon).

Thời lượng

  • 0:23

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Trung cấp

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga