KHAI PHÓNG CƠ THỂ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Trong lớp học, bạn sẽ có cơ hội khám phá cơ thể của chính mình. Các động tác yoga giúp bạn giải phóng những điểm năng lượng bị tắc nghẽn trong cơ thể của bạn. Bạn sẽ cảm nhận cơ thể của mình được giải phóng và trở nên linh hoạt hơn

Thời lượng

  • 0:33

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Trung cấp

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga