KÉO GIÃN VÀ VƯỢT GIỚI HẠN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Không có bất kì giới hạn nào dành cho bạn. Trong lớp học yoga này, bạn sẽ được thực hiện những động tác kéo giãn cột sống, đùi, hông để giúp cơ thể uyển chuyển, và dẽo dai hơn. Bạn sẽ nhận ra được những tiềm năng trong cơ thể của mình.

Thời lượng

  • 0:19

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Trung cấp

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga