BỤNG SĂN CHẮC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Các động tác yoga trong lớp học này sẽ tập trung vào việc phát triển sức mạnh cơ bụng. Bạn sẽ có một cơ bụng săn chắc và khỏe mạnh khi luyện tập lớp học yoga này thường xuyên.

Thời lượng

  • 0:30

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Trung cấp

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga