CHƯƠNG TRÌNH: eo thon dáng đẹp

TOÀN THÂN SĂN CHẮC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Giảm mỡ toàn thân và tăng sức mạnh cơ đùi, hông, mông với những động tác chạy và nhảy.

Thời lượng

  • 0:10

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga