CHƯƠNG TRÌNH: eo thon dáng đẹp

HÔNG VAI BỤNG DƯỚI

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Bài tập này giúp tăng cường sức mạnh của hông và vai, đồng thời tập trung đốt cháy mỡ bụng dưới.

Thời lượng

  • 0:13

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga