CHƯƠNG TRÌNH: eo thon dáng đẹp

CƠ LIÊN XƯỜNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Các động tác trong bài tập sẽ tập trung vào cơ liên xường giúp cho bụng của bạn trở nên săn chắc, đồng thời đốt mỡ ở toàn bộ cơ thể.

Thời lượng

  • 0:10

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga