CHƯƠNG TRÌNH: ĐÁNH THỨC CƠ THỂ

TỰ TIN VÀ THĂNG BẰNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Trong bài tập này chúng ta sẽ tập trung vào việc gia tăng sức mạnh của các nhóm cơ quan trọng – hông, đùi, cánh tay, vai - giúp cho bạn có sự dẽo dai và sức mạnh để thực hiện bất kì bài tập yoga nào. Bạn sẽ được luyện tập sự thăng bằng trong cơ thể và cân bằng trong tinh thần.

Thời lượng

  • 0:33

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Mọi cấp độ

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga