CHƯƠNG TRÌNH: ĐÁNH THỨC CƠ THỂ

TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH TOÀN DIỆN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Bài tập này sẽ kết hợp toàn bộ những động tác yoga bạn đã thực hiện những ngày trước. Bạn sẽ cảm nhận được toàn bộ cơ thể của mình trở nên mạnh mẽ hơn sau bài tập. Đồng thời tinh thần của bạn sẽ được giữ cân bằng và tươi mới.

Thời lượng

  • 0:33

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Mọi cấp độ

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga