CHƯƠNG TRÌNH: ĐÁNH THỨC CƠ THỂ

MỞ RỘNG CHÂN ĐÙI HÔNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Trong bài tập này, chúng ta sẽ tập trung vào hơi thở và kéo giãn cơ thể. Những động tác kéo giãn cơ thể ở tư thế ngồi sẽ giúp bạn tăng sự dẽo dai của xương sống, đùi, đầu gối. 

Thời lượng

  • 0:23

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Mọi cấp độ

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga