BUỔI SÁNG TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Bài tập yoga này tác động đến cổ, vai, eo, hông. Bạn sẽ cảm thấy cơ thể trở nên linh hoạt, dẽo dai và toát ra những nguồn năng lượng tích cực.

Thời lượng

  • 0:26

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Trung cấp

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga