thanh toán qua paypal hoặc thẻ tín dụng

Chọn tùy chọn này nếu bạn có tài khoản Paypal hoặc nếu bạn muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng. Tùy chọn này cho phép bạn truy cập trực tiếp vào nội dung.

Vì Paypal chưa hỗ trợ thanh toán bằng đồng Việt Nam nên bạn sẽ bị tính phí bằng đô la Mỹ.

thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng thông thường.

Quyền truy cập vào nội dung sẽ được cung cấp bởi quản trị viên khi nhận được số tiền đã thanh toán. Quá trình này có thể mất đến 24 giờ.

x